Lütfen Bekleyiniz...

BEYİN CERRAHİSİ

 

 

Kısaca sinir sistemi cerrahisi olarak tanımlayabileceğimiz
Nöroşirurji; beynin ya da omurilik dokusunun içinden kaynaklanan veya
ona dışarıdan basarak sorun oluşturan tümörlerin, beyin dokusunu ya da
omuriliği besleyen damarların anevrizma (balonlaşma), arteriovenöz
malformasyon, kavernom gibi rahatsızlıklarının; karotis stenozu
dediğimiz boyun damarlarındaki darlıkların; doğumla birlikte olan
meningomyelosel gibi sinir sisteminin oluşması sırasında gelişen
rahatsızlıkların, hidrosefali adı verilen ve kabaca beyin
boşluklarındaki sıvının miktarının artığının; bel fıtığı başta olmak
üzere her türlü omurga hastalıklarının, kafa ve omurilik
yaralanmalarının, beyin damarlarının tıkanıklıklarının, beyin
kanamalarının cerrahi tedavisi ile ilgilenmektedir.Nöroşirurji Bölümünün en sık ilgilendiği hastalıklar şöyle sıralanabilir:

  • Beyin Tümörleri
  • Beyin Kanamaları
  • Bel ve Boyun Fıtıkları
  • Kafa Travmaları
  • Vertebral Kolon Travmaları, Omurilik Tümörleri
  • Periferik Sinir Kesileri ve Basıları (Tuzak nöropati)