Lütfen Bekleyiniz...

Hematoloji

  • Tam kan sayımı
  • Kan grupları, Penferik yayma
  • Kanama ve pıhtılaşma testleri

Biyokimya

  • Tam otomatik otoanalizor cihazlarla kan, idrar ve vücut sıvılarında biyokimyasal testler.
  • Tam idrar tahlili ve idrardaki diğer analizler

Hormon

  • Triod bezi hormonları
  • Kanser belirleyicileri
  • İlaç düzeyleri
  • Kanda gebelik testi
  • Doğum öncesi anne karnında yapılan tarama testleri(üçlü tarama testi) ve diğer hormonlar

Mikrobiyoloji

  • Bakteriyolojik kültürler ve antibiyogram
  • Parazitolojik incelemeler
  • Gaita ve idrar tetkikleri
  • Spermiogram

Seroloji

  • Enfeksiyon belirteçleri
  • Hepatit (sarılık) testleri
  • TORCH grubu tetkikler
  • Gebelik testi
  • Brucella Serolojik testleri
  • Anti HIV 1\2
  • Helicobacter pylori v.b.

 

Branş Doktorları

Dr.Nermin TUĞRUL