Lütfen Bekleyiniz...

Büyükşehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nde; koroner
by-pass ameliyatları, romatizmal kalp kapağı ameliyatları, aort
anevrizma ve disseksiyon ameliyatları, erişkin yaş doğumsal kalp
anomalileri ile ilgili ameliyatlar, periferik damar ameliyatları,
karotid arter ameliyatları, varis ameliyatları ve periferik
arterio-venöz fistül oluşturma ameliyatları ile hastalara hizmet
verilmektedir.Günde ortalama 3-4 açık kalp ameliyatı gerçekleştirilmekte olan Kalp
ve Damar Cerrahisi Kliniğimizde ameliyatlarımız sabah saat 08:00 de
başlamakta ve hafta içi her gün poliklinik hizmeti ile operasyonlar
desteklenmekte, operasyon sonrası hastaların takipleri titiz bir şekilde
yapılmaktadır.

 

Branş Doktorları