Lütfen Bekleyiniz...

Kalp hastalıklarının   bütün dünyada bir numaralı
ölüm nedeni olduğunu biliyoruz. Kardiyoloji   Ünitemizde bu bilinçle
hizmet veriyoruz. Bu alanda uzman hekimlerimiz ve   personelimizin
sunduğu hizmetler, ileri teknoloji ürünü modern   donanımla
destekleniyor.

 

Bugünkü olanaklarla,   damara katater
yerleştirilmesini ve bir madde zerk edilmesini   gerektirmeyen, hastada
damar zedelenmesi veya doku hasarı riski olmayan,   ağrısız tanı
yöntemleri ile kalbin durumu hakkında önemli bilgiler elde  
edilebiliyor. Bu alanda başlıca şu yöntemler kullanılıyor:    
  • EKG 
  • Eforlu EKG (treadmill) 
  • 24 saat ambulatuvar EKG monitorizasyonu   (Holter) 
  • Renkli doppler ekokardiyografi

Branş Doktorları

 

Dr.Hayrudin ALİBAŞİÇ

Dr.Halil KAHRAMAN