Lütfen Bekleyiniz...
Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı

Sayın Ortaklarımız 


Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını,
19 Haziran 2018 tarihinde, Salı günü saat 10:00 da Konya Büyükşehir Belediyesi 
Encümen Toplantı Salonu Selçuklu/KONYA adresinde aşağıdaki gündem dâhilinde yapacağız.	

Ortaklarımızın genel kurula teşriflerini bekliyoruz.GÜNDEM
1- Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2- 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim
    Raporunun okunması ve müzakeresi, 

3- 2017 Yılı Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakeresi,
    tasdikinin görüşülerek kabulü veya reddi,

4- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

5- Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Ahmet DEMİR’ in yerine
    08/05/2018 tarihinde atanan Şükrü KOYUNCU’ nun Yönetim Kurulu 
    Üyeliğinin onanmasının müzakeresi 

6- Anasözleşmenin 6’ncı maddesinin tadil edilerek, şirket sermayesinin
    50.000.TL’dan 2.000.000 TL’sına artırılması hususunun kabulü veya reddi,

7- Dilek ve temenniler,

8- Kapanış.