Lütfen Bekleyiniz...
GÜVENLİ RAPORLAMA
Bildirim Konusu
HASTA GÜVENLİĞİ

İlaç Güvenliği
Cerrahi Güvenlik
Transfüzyon Güvenliği
Diğer
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

Kesici - Delici Alet Yaralanmaları
Kan ve Vücut Sıvısı Sıçraması
Diğer
Bildirim İlgili Olayı Anlatınız *
Varsa Görüş ve Önerileriniz
Bildirim Sisteminde Temel Kurallar
a) Bildirim formunda yer alan “ olayı anlatınız” bölümünün doldurulması zorunlu olup diğer iki bölümün doldurulması ise ihtiyaridir.
b) Olayın konusu ve olaya ilişkin bilgiler detaylı ve anlaşılabilir bir şekilde ifade edilmelidir.
c) Olay ile ilgisi olan çalışanların ve hastaların isimleri için herhangi bir tanımlayıcı kullanılması zorunlu değildir.
d) Forma, olayın gerçekleştiği bölüm veya birim ismi ile olayın olduğu tarih ve saat bilgileri yazılmaya da bilir.
e) Bildirimler, Kalite Yönetim Biriminin sorumluluğundadır. Doldurulan formların iletim süreci, bildirimi yapan sağlık çalışanının bilinmesini önleyecek şekilde gizlilik esası uygun olarak işlem yapılacaktır.
f) Bildirimler, kurallara uygunluk açısından Kalite Yönetim Birimi tarafından değerlendirilir.
e) Olay, bildirimi yapanın kendi cümleleri ile anlatılmalıdır.
g) Kalite Yönetim Birimince kurallara uygun gönderilen bildirimler Hasta Güvenliği ve Çalışan Güvenliği Komitesine iletilir.
Güvenlik Raporlama Sistemine Bildirim Yapılabilecek Örnek Olaylar
(Güvenlik Raporlama Sistemine Bildirim Formu için örnekler)

> İlaç Güvenliği

Yanlış ilaç istenmesi

Yanlış ilaç uygulanması

İlacın yanlış yolla uygulanması

İlacın yanlış zamanda uygulanması

Eczaneden yanlış ilaç gelmesi

Eczaneden ilaçların uygun şartlarda gelmemesi

Kayıtların yanlış olması
> Transfüzyon Güvenliği

Hasta kimlik doğrulamasının yapılmaması

Yanlış kan ve/veya kan ürünü

Kan ve/veya kan ürününün yanlış etiketlenmesi

Kan ve/veya kan ürününün uygun olmayan depolanması

Transfüzyon sırasında uygun takip yapılmaması

Uygulama sonrası reaksiyon gelişmesi
> Cerrahi Güvenlik

Hasta kimlik doğrulamasının yapılmaması

Ameliyat taraf işaretleme yapılmaması

Yanlış taraf/organ cerrahisi

Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi'nin yanlış doldurulması

Cerrahi işlem sırasında oluşan istenmeyen olayların gerçekleşmesi (Yanık gelişmesi gibi)