Lütfen Bekleyiniz...
Kardiyoloji Laboratuvarı

  • Anjiyo

 

  • EKG 

 

  • Eforlu EKG (treadmill) 

 

  • 24 saat ambulatuvar EKG monitorizasyonu   (Holter) 

 

  • Renkli doppler ekokardiyografi