Lütfen Bekleyiniz...
Tanısal Endoskopi

 • Ozofagos Gastroduodenoskopi
 • Rektoskopi
 • Fleksibil rektosigmoldoskopi
 • Kolonoskopi
 • ERCP
 • Anoskopi

Proktoloji

 • Hemoroid hastalıklarının tedavisi
 • Fissür tedavisi

Terapötik Endoskopi

 • Ana safra yolundaki taşların çıkarılması
 • Safra yollarındaki darlıkların endoskopik tedavisi
 • Pankreas hastalıklarının endoskopik tedavisi
 • Özofagus varis sklerozan tedavisi / ligasyon tedavisi
 • GIS den yabancı cisim çıkarılması
 • Perkütan endoskopik