Kardiyoloji

Kalp hastalıklarının  bütün dünyada bir numaralı ölüm nedeni olduğunu biliyoruz. Kardiyoloji  Ünitemizde bu bilinçle hizmet veriyoruz. Bu alanda uzman hekimlerimiz ve  personelimizin sunduğu hizmetler, ileri teknoloji ürünü modern  donanımla destekleniyor.

Bugünkü olanaklarla,  damara katater yerleştirilmesini ve bir madde zerk edilmesini  gerektirmeyen, hastada damar zedelenmesi veya doku hasarı riski olmayan,  ağrısız tanı yöntemleri ile kalbin durumu hakkında önemli bilgiler elde edilebiliyor. Bu alanda başlıca şu yöntemler kullanılıyor:

  • EKG 
  • Eforlu EKG (treadmill) 
  • 24 saat ambulatuvar EKG monitorizasyonu  (Holter) 
  • Renkli doppler ekokardiyografi

Tıbbi Kadromuz