Dr. Ali Ülvi ÜZÜMCÜ

EĞİTİM

1985 - 1991  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ


DENEYİMİ

1995 - 2000  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKULTESİ ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ

2000 - 2003  KONYA EREĞLİ SSK HASTANESİ

2003 - 2012  KONYA EĞİTİM VE ARATIRMA HASTANESİ

2012 -      KONYA ÖZEL BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ 


 MESLEKİ ÜYELİKLERİ

 TABİPLER ODASI

TOTBİD


KATILDIĞI MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

12-13 NİSAN 2014 NASIL YAPIYORUM (TOTAL DİZ PROTEZİ VE YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ)

30 MAYIS - 1 HAZİRAN 2013 İLERİ ARTRESKOPİ KURSU

19-23 MART 2013 AAOS CHİCAGO USA

19-22 ARALIK 2012 PELVİS ASETABULUM KIRIKLARI CERRAHİ TEDAVİSİ ANTALYA

3-6 EKİM 2012 APOA NEW DELHİ İNDİA

1-3 ARALIK 2011 ORTOPREXY FRENKURT ALMANYA

27-30 NİSAN 2011 9.ULUSLARARASI OMURGA KONGRESİ TÜRK OMURGA KONGRESİ İSTANBUL

23-26 EYLÜL 2010 CURRENT CONCEPT CONTROVERSİES İN ARTHOPOEDİC SURGENY ANKARA


YAPILAN AMELİYATLAR VE UYGULANAN İŞLEMLER

DİZ ARTROPLASTİSİ (DİZ PROTEZİ)

ROTATOR KILIF ONARIMI (OMUZDAKİ TENDON YIRTIK ONARIMI)

ÖN ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRÜKSÜYONU (ÖN ÇAPRAZ BAĞ TAMİRİ)

NERUUS MEDİONUSUN KARPOL TÜNELDE DEKOMPRESYONU (EL VE BİLEKTE SİNİR SIKIŞMASI-KARPOL TÜNEL SENDROMU)

KALÇA EKLEM TOTAL PROTEZLERİ,PRİMER (KALÇA PROTEZİ)

BUNİON-BUNİONETTE EKSİZYONU \ HALLUKS-VOLGUS (AYAK BAŞPARMAK BOZUKLUĞU)

AŞİL/ PATELLAR/ GUADRİCAPS TENDON TAMİRİ

AŞİL TENDON YARALANMASI-KOPMASI

BRANŞLARIMIZ