Göğüs Hastalıkları

Göğüs hastalıklarının konusu içine, akciğerle ilgili olan tüm hastalıklar girer. Bunlar akciğer kanserleri, akciğer tüberkülozu (veremi), astım ve alerjik hastalıklar, bronşitin akut ve kronikleşmiş şekilleri, ilerlemiş gripal enfeksiyonlar bunlardan bazlarıdır.

Göğüs hastalıkları da diğer uzmanlık alanları gibi, teşhis için çeşitli yöntemler kullanır. Bunlar akciğer grafileri ve tomografileri, bronkoskopi, solunum fonksiyon testleri, allerji testleri, çeşitli kan ve idrar testleri olarak sıralanabilir.

Akciğer grafileri ve tomografileri çok bilinen yöntemlerdir. Akciğer grafisi arka-ön ve yan olarak çekilebilir ve akciğer hakkında genel bir fikir verir. Hastalıklar her zaman sadece muayene ile teşhis edilemeyeceğinden bir Göğüs hastalıkları uzmanının ilk başvurduğu yöntemdir. Ancak akciğer filminden akciğerin ancak%20 kadar alanı görülebilir ve ilk fikir almak için başvurulan bir yöntemdir. Bu tetkikle şüphelenilen durumlarda ya da bir tarama yapıldığı durumlarda (örneğin kanser stalarında yayılım araştırması), bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans (MR) gibi ileri görüntüleme yöntemlerine başvurulabilir.

Tıbbi Kadromuz