Üroloji

Lazer ile  Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı

(Fleksible URS, Lazer Litotripsi)

İdrar kanalından bükülebilir fleksible üreterorenoskop denilen özel bir alet ile böbrek içine girilip lazer teli ile taşların kırıldığı kesisiz kapalı bir ameliyat yöntemidir. Genel anestezi yada spinal anestezi ile ugulanır. Genellikle operasyon sonrası 1 gün içerisinde hasta ayağa kalkıp günlük işlerine dönebilmektedir.

Ameliyatsız taş kırma yöntemi olan ESWL' de görülemeyen, kırılamayan ve büyük taşlar için uygulanır.

Hastanemizde  kapalı yöntemler olan  lazer litotripsi  ve ESWL başarı ile uygulanmaktadır.


YAPILAN AMELİYATLAR VE UYGULANAN İŞLEMLER

 • BİPOLAR TUR-P (PROSTAT AMELİYATI)
 • ENDOSKOPİK ÜRETER TAŞI TEDAVİSİ
 • PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ (KAPALI BÖBREK TAŞI AMELİYATI)
 • MESANE TÜMÖRÜ ENDOSKOPİK TEDAVİSİ
 • BÖBREK TÜMÖRÜ AMELİYATLARI
 • ULTRASON EŞLİĞİNDE PROSTAT BİYOPSİSİ
 • KONYA ' DA İLK KRONİK PROSTATİTTE ENJEKSİYON TEDAVİSİ
 • ESWL (BÖBREK TAŞINI AMELİYATSIZ KIRMA)
 • LASER RIRS LİTOTRİPSİ (ENDOSKOPİK TAŞLARIN LAZER İLE KIRILMASI)
 • MİKRO VARİKOSELEKTOMİ
 • ÜRETRA DARLIĞI ENDOSKOPİK VE STENT TAKILMASI
 • BÖBREK KİSTİ PERKÜTAN PONKSİYON VE TEDAVİSİ
 • KONYA ' DA İLK  THERMOTENOPİ (ANESTESİSİZ POLİKLİNİK ŞARTLARINDA PROSTAT AMELİYATI )
 • İDRAR KAÇIRMA AMELİYATLARI TOT-TUT
 • LOKAL ANESTEZİ İLE SÜNNET (AİLE YANINDA UYUTMADAN)
 • KONDİLOM TEDAVİSİ (GENİTAL SİĞİL)

Kadın ve erkeklerde böbrekler, idrar yolları, mesane; erkeklerde prostat, penis ve testislerin hastalıkları, infertilite (kısırlık) ve empotans (iktidarsızlık)  konularını inceleyen, bu hastalıkların medikal ve cerrahi tedavisini gerçekleştiren Büyükşehir Hastanesi Üroloji Bölümünde genel olarak aşağıdaki hastalıkların teşhis, tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

 • Böbrek ve idrar yolları hastalıkları
 • Mesane (idrar kesesi) hastalıkları
 • Prostat hastalıkları
 • Penis ve testislerin hastalıkları
 • Erkeklerde cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 • Çocuk ürolojisi
 • Jinekolojik üroloji
 • Endoskopik üroloji
 • Ümpotants (iktidarsızlık)
 • Erkeklerde infertilite (Kısırlık)

Tıbbi Kadromuz