Kardiyoloji


Özel Büyükşehir Hastanesi kardiyoloji bölümleri kalp sağlığını korumak ve var olan kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek için çalışmaktadır. Kardiyoloji bölümlerinde; kalp krizi, koroner yetmezliği, kalp yetmezliği, kalp ritim ve ileti bozuklukları, kalp kapağı hastalıkları, periferik  damar hastalıkları, aort damarı hastalıkları, hipertansiyon, hiperkolesterolemi ve doğumsal kalp hastalıkları başlıca tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar arasında yer almaktadır.

Özel Büyükşehir hastanesi kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen işlemler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Girişimsel  Olmayan  İşlemler

Hastalık risk ve taraması

EKG

Efor testi

2- D, doppler ve renkli doppler ekokardiografileri

Stres ekokardiografileri

24 saat EKG ve kan basıncı izlemi

Girişimsel İşlemler

Koroner anjiografi

Koroner anjioplasti, balon ve stent yerleştirme

Kardiak kateterizasyon

Transözofagial ekokardiografi

İlgili tüm acil işlemler

Tıbbi Kadromuz