Kulak Burun Boğaz

Büyükşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz kliniği  vücudun üç temel duyusunu sağlayan organlarda oluşabilecek fonksiyon bozuklukları ve hastalıkların teşhis, tedavi ve izleme amacına yönelik kaliteli sağlık hizmetleri sunulmaktadır.

Büyükşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümüünde aşağıdaki hastalıkların teşhis, tanı ve tedavileri yapılmaktadır:

Kulak

 • Dış kulak yolu iltihapları
 • Orta kulak iltihapları
 • Kulak kepçesi şekil bozuklukları
 • Yaralanmalar
 • Kulak tümörleri
 • Vertigo (Baş dönmesi)
 • Meniere Hastalıkları
 • Otoskleroz
 • Fasial paraliziler(Yüz felci)
 • İşitme kayıpları
 • Tinnitus (Kulak çınlaması)


Burun ve Sinüsler

 • Allerjik rinit (Saman nezlesi)
 • Burun kırıkları
 • Burun septum deviasyonu
 • Konka bülloza
 • Konka hipertrofileri
 • Burun polipleri
 • Burun yabancı cisimleri
 • Burun kanamaları
 • Endoskopik sinüs cerrahisi(Kronik sinüzit, konka bülloza, nazal polip)
 • Burun ve sinüs tümörleri
 • Burun şekil bozuklukları
 • Baş ve yüz ağrıları
 • Sinüs enfeksiyonları


Ağız-Boğaz

 • Horlama
 • Enfeksiyonlar Farenjit, tonsillit, geniz eti hastalıkları, peritonsiller abse, odontojenik enfeksiyonlar, vs.)
 • Ağız boşluğu tümörleri (Dil, ağız tabanı, yutak, vs.)
 • Yutma bozuklukları
 • Konuşma bozuklukları


Tükürük Bezleri

 • Sialolitiazis (Tükürük bezi taşları)
 • Tükürük bezi enfeksiyonları
 • Tükürük bezi kist ve tümörleri
 • Tükürük bezi yaralanmaları


Larinks

 • Enfeksiyonlar
 • Ses tellerinin polip ve nodülleri (Laringeal mikrocerrahi)
 • Larinks tümörleri
 • Ses bozuklukları tedavisi
 • Ses teli felçleri
 • Solunum zorlukları


Boyun

 • Boyun kistleri
 • Boyun tümörleri
 • Derin boyun enfeksiyonları
 • Boyun travmaları

Hastanemiz Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümü Bünyesinde Tanı Amacıyla Yararlanılan Modern Teknolojik Olanaklar:


Videoendoskopi Ünitesi

 • Burun boşluğu, nazofarinks (geniz) ve larinks (gırtlak, ses telleri) endoskopik muayenesi ve biyopsi alımı
 • Geniz(nazofarinks), gırtlağın ve ses tellerinin endoskopik değerlendirilmesi 


Radyofrekans Ünitesi

 • Horlama
 • Burun Tıkanğıklığı
 • Kanamasız, Dikişsiz, Tamponsuz Tedavi
 • İşitme kaybının tanısı ve nedenlerinin araştırılması
 • Endonazal rekonsrüktif cerrahisi
 • (FESC) Endoskopik sinüs cerrahisi
 • Alerjik tıkanıkların giderilmesi
 • Baş boyun kanserleri (gırtlak, dil, oral kavite)
 • Tükürük bezi, troid bezi tümörü
 • Yutma problemleri
 • Travma sonrası gelişen alt ve üst çene kırıkları
 • Pediatrik KBB
 • Kulak tüpü takılması
 • Tonsillektomi
 • Adenoidektomi
 • Kepçe kulak onarımı

Tıbbi Kadromuz